Kako da učenje ne bude mučenje, i kako da matura ne bude tortura?

27.4.2023. E-PREDAVANJE u organizaciji Interact E-kluba Hrvatska od 20,30h.

Zbog velikog interesa mladih prijatelja i moguće veće interakcije i pitanja koja su važna za naše mlade prijatelje…. spominje se i serija predavanja tj. kratkih poticaja na razgovor i rapravu. PREDAVANJE ĆE SE SNIMATI.

Sudjeluju gosti s Odjela za psihologiju, Sveučilišta u Zadru: profesorica Anita Vulić-Prtorić i troje simpatičnih studenata završne, 5. godine studija psihologije Jasna Duranović, Ana Marija Bašić i Leon Sić.
TEMA: Kako da učenje ne bude mučenje, i kako da matura ne bude tortura?
O GOSTIMA: prof.dr.sc. Anita Vulić- Prtorić je dugogodišnja profesorica kliničke i zdravstvene psihologije na Sveučilištu u Zadru. Pored nastave, bavi se istraživanjem problema i psihičkih teškoća djece i mladih, te savjetovanjem studenata. Jasna, Ana Marija i Leon su studenti diplomskog studija psihologije u Zadru. Aktivni su članovi Udruge studenata psihologije Kasper. U slobodno vrijeme volontiraju i provode radionice o mentalnom zdravlju u srednjim školama grada Zadra.