NATJEČAJ za stipendiranje učenika u školskoj godini 2020/2021

R O T A R Y   E – K L U B    H R V A T S K A

objavljuje

N A T J E Č A J  

za stipendiranje učenika u školskoj godini 2020/2021

Uvjeti natječaja 

  1. Dodjeljuje se ukupno 5 stipendija.
  1. Pravo na sudjelovanje na natječaju imaju svi redovito upisani učenici zadnjeg razreda osnovnih i učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj:

‐ ako žive i imaju prijavljeno prebivalište na selu ili u manjem mjestu te moraju putovati u školu
– ako su se istakli na natjecanjima u Hrvatskoj ili u inozemstvu na predmetima u STEM području (prirodoslovne znanosti, tehnologija uključujući informatiku i robotiku, inženjerstvo i matematika)
– ako ne primaju stipendiju po nekoj drugoj osnovi
‐ ako su slabijeg materijalnog i socijalnog stanja.

U slučaju istih ili sličnih uvjeta prednost pri dodjeli stipendija imaju:

– kandidati koji su postigli bolje rezultate na natjecanjima,
– kandidati s boljim prosjekom ocjena i boljim uspjehom u dodatnim aktivnostima,
– kandidati lošijeg materijalnog i socijalnog statusa
– kandidati koji dosada nisu primali stipendiju Rotary E-kluba Hrvatska.

 Stipendija se dodjeljuje za tekuću školsku godinu, s tim da produženje stipendije u sljedećoj godini nije predviđeno. Stipendist koji je već primao stipendiju Rotary E-kluba Hrvatska može se prijaviti i na sljedeće natječaje, ali prednost će imati učenici koji još nisu primili stipendiju Kluba. 

Novčani iznos stipendije

Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 10 mjeseci trajanja školske godine (od 1. rujna tekuće godine do 1. srpnja iduće godine) u iznosu od 1.000 kuna mjesečno, ukupno 10.000 kn po stipendistu.

Rokovi i potrebna dokumentacija

  1. Popunjena prijava za stipendiju (prijavnica će se automatski spremiti na vaše računalo): http://www.eclubcroatia.rotary.hr/webapp/rdcro.get_itfr_doc?p_sf=RCDOC&p_id=27294
  2. Popunjenu prijavu skupa s ostalom dokumentacijom koja je navedena u prijavi potrebno je poslati na: stipendije@rotary-eclub.hr
  3. Rok za prijavu je 30.09.2020. godine
  4. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem do 15.10.2020. godine.

Dodatne informacije

Za sva dodatna pitanja i informacije o natječaju obratite nam se na stipendije@rotary-eclub.hr

Rotary E-klub Hrvatska
Praška 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Reg.br. 21010517
MB 4101626
OIB 74038483921