ČLANOVI UPRAVE I NOSITELJI FUNKCIJATatjana Prenđa Trupec
tatjana.prendja.trupec@rotary-eclub.hr
Predsjednica 2021/2022Julija Turk
julija.turk@rotary-eclub.hr
Tajnica 2021/2022Darija Schedlmayer
darija.schedlmayer@rotary-eclub.hr
Predsjednica 2020/2021
Voditeljica Odbora za PR

 Darko Rudan
darko.rudan@rotary-eclub.hr
Stoloravnatelj 2020/2021Marina Šare
marina.sare@rotary-eclub.hr
1. Potpredsjednica 2020/2021
Predsjednica 2018/2019Ivor Bihar
ivor.bihar@rotary-eclub.hr
2. Potpredsjednik 2020/2021
Predsjednik 2019/2020Mirna Bačić
mirna.bacic@rotary-eclub.hr
AG koordinatorica 2020/2021
Predsjednica 2014/2015Ivan Brozović
ivan.brozovic@rotary-eclub.hr
Predsjednik nominee 2020/2021Lamija Muzurović
lamija.muzurovic@rotary-eclub.hr
Voditeljica Odbora za članstvo
Predsjednica 2015/2016Dino Bukovski Simonoski
dino.simonoski.bukovski@rotary-eclub.hr
Predsjednik 2017/2018Robert Spiegel
robert.spiegel@rotary-eclub.hr
RizničarAlen Duka
alen.duka@rotary-eclub.hr
Youth Exchange OfficerIvan Bilić
ivan.bilic@rotary-eclub.hr
Voditelj Odbora za stipendijeSrđan Randić
srdjan.randic@rotary-eclub.hr
TRF OfficerToma Šutić
toma.sutic@rotary-eclub.hr
Tajnik 2020/2021